1398/04/25
بيست و چهارمين قسمت از برنامه راديوئي پرتو باموضوع مقايسه مقدار مصرف برق در كولرهاي آبي و گازي، از صداي مركز سمنان به روي آنتن رفت.
1398/04/25
مديرتوزيع برق شهرستان ميامي اعلام كرد: در راستاي پروژه كاهش تلفات؛ طرح تبديل 14 هزار متر شبكه فشار ضعيف سيمي به كابل خودنگهدار در روستاهاي نام نيك و باغچه منطقه كالپوش ، در سه ماهه دوم سال جاري به اجرا در خواهد آمد.
1398/04/24
طي مراسمي با حضور مديرعامل شركت توزيع برق استان، از 13 مشترك كم مصرف تعرفه خانگي تجليل به عمل آمد.
1398/04/24
در راستاي تامين برق متقاضيان و مشتركان جديد، عمليات احداث هشت هزار متر شبكه فشار متوسط هوائي، نصب سه ايستگاه هوائي توزيع برق و بهينه سازي سه هزار متر شبكه فشار ضعيف تا پايان شهريور امسال ، در شهرستان سرخه اجرائي خواهد شد.
شركت توزيع نيروي برق استان سمنان
شعار
Powered by DorsaPortal