عناوين اولويت هاي تحقيقاتي

اولويتهاي تحقيقاتي شركت توزيع نيروي برق استان سمنان در سال 1398
 
1. بررسي و كفايت سنجي پروژه هاي كاهش تلفات

2. بررسي فرصتها و چالشهاي افزايش ضريب نفوذ منابع توليد پراكنده خانگي (سيستم هاي فتوولتائيك و سيستم هاي تركيبي فتوولتائيك و بادي) در شبكه توزيع فشار ضعيف با امكانات و شرايط متعارف شبكه در ايران (مطالعه موردي بر روي شبكه توزيع فشار فشار ضعيف شهر سمنان)

3. بررسي اثرات توسعه استفاده از خودروهاي برقي بر مسائل مختلف بهره برداري شبكه توزيع در ايران (مطالعه موردي در شبكه توزيع سمنان)

4. پروژه مدلسازي انواع مختلف بار و تعريف ضرايب همزماني بر اساس تعرفه هاي مختلف در استان سمنان

5. تعيين ضرب بار شركت توزيع برق استان سمنان براي مناطق مختلف و تعرفه هاي متفاوت و راهكارهاي بهبود آن
6. آسيب شناسي علل اجتماعي (افزايش) استفاده از برقهاي غير مجاز در مناطق مختلف استان و ارائه راه حل هاي عملي با رويكرد كاهش پديده برقهاي سرقتي 

7. شناسايي و ارزيابي سناريوهاي بحران شركت توزيع برق استان سمنان و ارزيابي قابليت اطمينان پاسخ

8. شناسايي گونه هاي هدر رفت ظرفيت نيروي انساني و ريشه يابي عوامل اثرگذار

 

 


 
تاریخ به روز رسانی: 1398/02/08
تعداد بازدید: 4788
شعار
Powered by DorsaPortal