1398/04/31
پانزدهمين دوره مسابقات قرآني فرزندان همكار شركت هاي وزارت نيرو در استان سمنان، در مرحله استاني برگزار مي شود.
1398/04/31
سرپرست مديريت توزيع برق شهرستان آرادان از اجراي طرح بهينه سازي يك هزار و 600 متر شبكه توزيع برق در سه ماهه ابتداي امسال خبر داد.
1398/04/30
به منظور توسعه زيرساخت هاي برق رساني در گرمسار، مبلغ 18 ميليارد و 367 ميليون ريال از ابتداي سال جاري تاكنون در تاسيسات صنعت توزيع برق اين شهرستان سرمايه گذاري شده است.
1398/04/29
مديرتوزيع برق شهرستان دامغان از نصب 619 دستگاه كنتور هوشمند در راستاي طرح فراسامانه اندازه گيري و مديريت انرژي (فهام) در اين شهرستان خبر داد.
شركت توزيع نيروي برق استان سمنان
شعار
Powered by DorsaPortal