نتايج آرا فرم نظرسنجي

این وب سایت تا چه میزان توانسته است شما را به اهداف و نیازهایتان برساند


عالی
62/5%(45)


خوب
5/56%(4)


متوسط
5/56%(4)


ضعیف
25%(18)


تعداد کل آرا نظرسنجی 72