• برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها در شرکت توزیع برق استان سمنان

  برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها در شرکت توزیع برق استان سمنان برای هشتمین سال پیاپی، جشنواره نظام پیشنهادها و نوآوری در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان برگزار شد. مدیرعامل و رئیس کمیته عالی نظام پیشنهادهای شرکت توزیع برق استان دراین جشنواره باتبیین اهمیت پیشنهاددهی در سازمان گفت: خوشبختانه فرهنگ ارائه پیشنهاد در بین همکاران نهادینه شده و این مهم بیانگر پویائی سیستم است. مهندس سید محمد موسوی ...

 • نظام پیشنهادها زمینه ساز کارآفرینی سازمانی است

  مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان : نظام پیشنهادها زمینه ساز کارآفرینی سازمانی است مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در نهمین نشست کمیته عالی نظام پیشنهادها و نوآوری گفت: پیشنهادها و نوآوری از مقولات کارآفرینی و زمینه ساز آن می باشد . مهندس سیدمحمد موسوی زاده بیان داشت : کارآفرینی سازمانی فرآیند شناخت و بهره گیری از فرصت هاست و نظام پیشنهادها هم به دنبال کشف فرصت ها و توجه به نیروی انسانی و ارج ن ...

 • نظام پیشنهادها یکی از سازوکارهای اساسی برای بروز خلاقیت کارکنان است

  مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان؛ نظام پیشنهادها یکی از سازوکارهای اساسی برای بروز خلاقیت کارکنان است هشتمین نشست کمیته عالی نظام پیشنهادها و نوآوری شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان برگزار شد. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این جلسه گفت: نظام پیشنهادها یکی از سازوکارهای قدرتمند و اساسی برای بروز خلاقیت و نوآوری کارکنان محسوب می شود. مهندس سیدمحمد موسوی زاده با بیان این که نیروی انسانی ش ...

 • وجود مکانیزم های تشویقی در نظام پیشنهادهاباعث افزایش بهره وری می گردد.

  وجود مکانیزم های تشویقی در نظام پیشنهادهاباعث افزایش بهره وری می گردد.  ششمین نشست کمیته عالی نظام پیشنهادها و نوآوری شرکت توزیع برق استان سمنان برگزار شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان گفت: فلسفه بنیادی نظام پیشنهادها بر این اساس است که هر کاری به وسیله انسان انجام می شود، امکان کامل تر شدن را دارد و بهره گیری از نظام پیشنهادها، این امکان را فراهم می کند تا کار مورد نظر با ک ...

 • اولین نشست کمیته عالی نظام پیشنهادها و نوآوری

  مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان  توسعه نرخ مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها موجب ارتقای خلاقیت می شود مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در اولین نشست کمیته عالی نظام پیشنهادها و نوآوری گفت: توسعه ی نرخ مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها، موجب ارتقای خلاقیت در سازمان می شود. مهندس سیدمحمد موسوی زاده با بیان این که در تمامی جوامع بر روی فرمول خلاقیت تمرکز می کنند افزود: یکی از اب ...

 • برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها در شرکت برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان دهمین جشنواره نظام پیشنهادها و نوآوری، برای تجلیل از پیشنهاددهندگان برتر سال 1395 در شرکت توزیع برق استان سمنان برگزار شد. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این جشنواره بیان داشت: تقویت نظام پیشنهادها در سازمان، موجب توسعه کارآفرینی و نوآوری می شود. مهندس سیدمحمد موسوی زاده با اشاره به این ...